پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۲

بررسی شخصیت حاجی فیروز در نمایش سنتی و آیینی ایران  
در این مقاله سعی شده به پیشینه تاریخی حاجی فیروز، ابعاد شخصیتی او، تاثیر و تاثر آن در جامعه طی سال­های ظهور و رواج پرداخته شود. در ابتدا تلاش بر این بود که از میان شخصیت­ های سیاه بهتر بگوییم، مسخره
در نمایش­ های سنتی و آیینی ایران منحصراً به حاجی فیروز بپردازیم اما طی مطالعاتی که در طول یک سال با جمع آوری مطالب از کتاب­ها، مقالات، اینترنت، مصاحبه با اساتید و تحقیق میدانی صورت گرفت، به پیوند ناگسستنی حاجی فیروز و دیگر شخصبت های سیاه پی بردیم و جز این نبود که این شخصیت­ ها بسته به شرایط زمانی و مکانی به نامی خاص شهرت می­ یافتند و طی گذشت سالیان حاجی فیروز بود که از میان این شخصیت­ ها مقبولیت بیشتری یافت و به شکلی که امروزه می­ بینید، ماندگار شد.
ادامه مطلب