پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۲

در روز بعد مسیر شوشتر را پیش گیرد به سمت شمال اهواز حرکت نمائید 92 کیلومتر که از مرکز استان فاصله گرفتید، صدای پای آب می آید. رود کارون پس از طی مسیری طولانی در شمال این شهر و در محل بند میزان به دو شاخه گَرگَر و شِطیط تقسیم می شود، جاری شدن این رود در شهر چشم اندازی بسیار زیبا را به ارمغان آورده که دشت خوزستان از رسوبات آن بوجودآمده است. شوشتر همچون یک موزه بی نظیر رو باز، مجموعه ای از سازه های آبی است که انسان جهت استفاده از آب، در دوران کهن به یادگار گذاشته است.ادامه مطلب
پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۲
اگر شروع سفرمان را از مبدا تهران در نظر بگیریم برای سفر به استان خوزستان با در نظر گرفتن بُعد مسافت بهترین وسیله نقلیه پیشنهادی قطار یا هواپیما می باشد که در صورت انتخاب قطار می توانیدشهرهای اندیمشک)در شمال)، اهواز (در مرکز) و خرمشهر (در جنوب) را به عنوان مقصد نهایی در سه نقطه از استان در نظر بگیرید عبور قطار از پیچ و خم زاگرس جوان با چشم اندازی رو به طبیعت و عشایر مهمانواز خود از جاذبه های دیگر طول سفر است. چنانچه سفر با هواپیما را ترجیح می دهید می توانید در مسافتی به طول پرواز 55 دقیقه (البته بدون تاخیر!) به مرکز استان (اهواز) دسترسی داشته باشید....


ادامه مطلب
پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۲
از خوزستان خواهم نوشت از سرزمین آب و آفتاب از دیار مردم میهمان نواز از هر آنچه که صدای تاریخ را در گوشم زمزمه می کرد،می نویسم.


ادامه مطلب